Vizyon Pazarlama Logo
phone icon mail icon
İnsan Kaynakları Slider İnsan Kaynakları Slider

Vizyon Pazarlama’nın bütün faaliyetlerinin temelinde “Önce İnsan” ilkesi yer alır. Bu ilke kapsamında çalışanların maddi ve manevi haklarının gözetildiği, kurumsal değerlerin benimsendiği, sürdürülebilir ve başarı odaklı bir çalışma ortamının sağlanması kuruluşun en temel amacıdır.

Vizyon Pazarlama’nın insan kaynakları politikası; doğru adayları işe almak, geliştirmek, şirkete bağlılığını sağlamaktır. Bu çerçevede aşağıdaki süreçler uygulanmaktadır.

Vizyon Pazarlama

Seçme Yerleştirme

Şirket kültürüne uygun ve pozisyonun gerekliliklerini yerine getirebilecek olan adayları seçmek ve en uygun pozisyona yerleştirmek.

Oryantasyon

İşe yeni başlayan çalışanlara yönelik kolay uyum sağlamaları için işe alıştırma programı düzenlemek.

Eğitim

Çalışanların, işin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, yetkinliklerinin artırılması, başarı odaklı çalışmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak.

Kariyer Planlama – Yedekleme

Çalışanların bulundukları kademede performanslarını geliştirmelerini, şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri hazırlanmalarını sağlayacak kariyer planlarını oluşturmak, uygulamak ve değerlendirmek.

Performans Değerlendirme

Çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını genel kriterler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirmek ve geliştirmek.

Ücret Yönetimi

Çalışanların yetkinliklerine, performansına, yaptığı işin şirkete olan katkısına, sorumluluk seviyesine göre adil bir ücret almasını sağlamak.

Motivasyon

Çalışanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak, aidiyet duygusunu artırıcı yönetim şeklini benimseyerek, değerli olduklarını hissettirerek, başarıyı ödüllendirerek çalışan memnuniyetini artırmak.

Ödüllendirme

Çalışanların şirkete katkısını, başarısını ve yüksek performansını takdir edip ödüllendirmek.

Vizyon Pazarlama